Wat doet een tekstschrijver eigenlijk?

Dat is de meest gestelde vraag als ik vertel dat ik tekstschrijver ben. Je ziet dan mensen even aarzelen. De wenkbrauwen gaan iets omhoog. Ik zie ze denken: 'Is dat een vak?' De vervolgvraag komt vanzelf: ‘Maar wat schrijf je dan?’ Dus nu voor eens en voor altijd: dit is wat ik als tekstschrijver doe.

Mijn eerste schrijfopdracht was voor een educatieve uitgeverij en ging over mijn vakgebied: dierverzorging. In een auteursteam van vier personen schreven we een naslagwerk voor studenten. Dezelfde studenten die ik al jaren voor mijn neus had. De doelgroep kende ik door en door. 

Ik schreef over de diersoorten waar mijn grootste interesse ligt: de landbouwhuisdieren. Makkie dus. Ik schreef en schreef en schreef. Ik knalde al mijn kennis op het digitale papier. Ik raadpleegde een aantal betrouwbare bronnen op internet en ik belde deskundigen voor de laatste informatie.

Binnen het auteursteam lazen we ook elkaars kopij en gaven feedback. Tot slot was er contact met de eindredacteur. 

Wat doet een tekstschrijver - bellen met interviewkandidaat

Educatieve teksten

Later deed ik nog meer opdrachten voor deze uitgeverij. En de werkwijze was hetzelfde. Maar ik moest ook praktijkopdrachten schrijven, leerdoelen opstellen en vragen formuleren bij de theorie. Dan gaat het om het juist inzetten van didactische kennis. Voor mij een bekend werkveld, na twintig jaar in het onderwijs.  

Verschillende teksten, verschillende vaardigheden

In mijn naïviteit dacht ik: dit is dus wat een tekstschrijver doet. Inmiddels weet ik beter. Er zijn verschillende soorten teksten en die vragen een andere vaardigheid van de tekstschrijver. Dit zijn aspecten die teksten verschillend maken:

  • online en offline, want we lezen online op een andere manier dan offline,
  • doel van de tekst
  • de doelgroep,
  • de wens van de opdrachtgever.

Wat doet een tekstschrijver: artikel schrijven

Naast educatieve teksten schrijf ik nu ook artikelen voor diverse sites en tijdschriften. Het schrijven van een artikel kent een andere werkwijze. Van begin tot eind heb ik veel zelf in de hand: het zoeken naar een geschikte interviewkandidaat, het contact leggen met de kandidaat en het interviewen. Dat laatste doe ik het liefst op locatie, maar door corona gaat dit nu online of telefonisch. Ik spreek prachtige mensen, vaak over hun passie. Ik geniet daar van.

Wat doet een tekstschrijver - interview op locatie
In Klein Wetsinge (Gr) voor een interview

Ik schrijf nog ouderwets mee met interviews. Direct na  het interview werk ik mijn aantekeningen uit. Het zijn dan nog geen zinnen, er is geen kop en geen staart en het staat vol typefouten. Maar waar het mij om gaat, is dat de informatie niet verloren gaat. Daarom doe ik dit direct na het interview, naast mijn aantekeningen heb ik dan het interview nog vers in mijn geheugen.

Uitwerken van de tekst

Daarna komt het uitwerken van de tekst tot een lekker leesbaar geheel. Hier moet ik keuzes maken: vaak zijn de geïnterviewden zo enthousiast, dat ze mij veel vertellen. Dan is het aan mij als tekstschrijver om te bepalen welke informatie goed past bij de doelgroep. Voorafgaand aan het artikel heb ik al een invalshoek gekozen, dat helpt bij het kiezen welke informatie in de tekst komt en welke niet. Er is ook een hele praktische reden voor het maken van keuzes: ik zit vast aan een maximaal aantal woorden.

Als ik tevreden ben, gaat het concept naar de geïnterviewde(n). Na hun reactie pas ik nog het een en ander in de tekst aan. Of niet.

Vervolgens gaat het artikel naar de hoofdredacteur. En die keurt het natuurlijk altijd goed ? Nee hoor, er volgen voorstellen voor kleine aanpassingen, met bijbehorend mailverkeer. Want ik wil altijd weten waarom die of die aanpassing. Leer ik van.

Bij een tijdschrift volgt de opmaak. Daar kijk ik ook mee. En dan is daar eindelijk de laatste stap: het artikel komt op de site of in het tijdschrift. Kirsten trots. 

Wat doet een tekstschrijver - artikel verschijnt in tijdschrift

 

Wat doet een tekstschrijver? Nog veel meer...

Er komt meer kijken bij het schrijven van artikelen: redactievergaderingen, ideeën voor een volgend artikel, bedenken van een invalshoek. Die laatste twee dingen doe ik samen met een redactieteam, we denken met elkaar mee. 

Naast het schrijven van informatieve teksten doe ik ook redigeerwerk. En ik schrijf blogs, nieuwsbrieven en voor social media. Ik schakel op een dag van de ene naar de andere opdrachtgever en van de ene opdracht naar de andere. Het is nooit saai!

Ben je op zoek naar een tekstschrijver met een groen hart? Voor je informatieve of educatieve tekst? Je bent bij mij aan het goede adres. Mail naar: info@metjepotenindeklei.nl of bel 06-3830 5876.